O kaštieli

od Beréniovcov cez Forgáchovcov

Kaštieľ Tovarníky

Honosné šľachtické sídlo dominuje obci Tovarníky už od začiatku 17. storočia. Kaštieľ bol postavený v rokoch 1600 až 1610, ale presný dátum vzniku stavby nie je v historických záznamoch zdokumentovaný. Za jeho výstavbou stál Žigmund Forgách z uhorského rodu Forgáchovcov.

Samotný rod má až 800-ročnú históriu. Za túto dobu nahromadil veľké majetky po celom Uhorsku a najviac toho vlastnil na území dnešného Slovenska. Nebol však bohatý len na majetky, ale aj na osobnosti, ktoré zastávali v Uhorsku viaceré významné svetské alebo cirkevné funkcie. Tou najvýznamnejšou bol práve Žigmund Forgách, ktorý vykonával funkciu uhorského palatína (1618-1621), čo bol v podstate druhý najvyšší hodnostár v Uhorsku priamo po panovníkovi.

Výstavba kaštieľa sa realizovala z jedného kľúčového dôvodu. Turecké vpády do Uhorska sa nevyhli ani Topoľčanom. Ako hlavné sídlo šľachty spĺňal svoju úlohu Topoľčiansky hrad, ktorý sa nachádza v obci Podhradie. Postupne však začal strácať strategický význam a vtedy vznikol zámer vybudovať reprezentačné sídlo v Tovarníkoch, do ktorého presťahovali správu panstva.

castle
castle image

V tom čase tu sídlil provizor (správca) a hospodárski úradníci. Pri kaštieli bol pánsky majer, pivovar, panské polia a lúky, o obhospodarovanie ktorých sa starali štyria šafári, traja drábi (strážnici), majerník (bol zodpovedný za hospodárstvo), záhradník a dvaja pastieri.

K panstvu patrilo 26 obcí - Topoľčany, Bzince, Libichava, Jacovce, Kuzmice, Malé a Veľké Hoste, Merašice, Nemčice, Podhradie, Prašice, Pochabany, Práznovce, Solčianky, Tesáre, Tovarníky, Velušovce, Závada, Zlatníky, osada Alžbetin dvor v Práznovciach a ďalších šesť obcí.

Kaštieľ prešiel rukami viacerých majiteľov a pomerne zaujímavou, ale aj zamotanou históriou s komplikovanými vzťahmi a prepojeniami medzi jednotlivými rodinami. Okrem Berényiovcov to boli Erdödiovci, ale aj Traunovci. Poslednými významnými vlastníkmi, ktorí ho obývali, boli priemyselníci a bankári Stummerovci, ktorí tu zanechali najvýraznejšiu stopu. Tí kaštieľ vlastnili od roku 1868 až do konca druhej svetovej vojny.

Ako plynul čas v barokovom kaštieli

História

img

1600 - 1610

Honosné šľachtické sídlo dominuje obci Tovarníky už od začiatku 17. storočia. Dal ho postaviť Žigmund Forgách niekedy v rokoch 1600 až 1610. Keď sa jeho vnuk Šimon Forgách pridal k Rákocziho povstaniu, hlavný erár (štátny správca) mu skonfiškoval všetky majetky.

img

1718 - 1733

Panstvo Tovarníky neskôr v roku 1718 odkúpil od štátu Peter Berényi. Jeho vnučka Katarína
Gabriela, ktorá bola dcérou Máre Terézie Berényiovej a Jozefa Erdödyho, sa v roku 1733 vydala za
Františka Jozefa Trauna. Týmto sobášom nezískal iba manželku, ale aj panstvo Tovarníky.

img

1835

Rodina Traunovcov vlastnila tieto majetky až do roku 1835, kedy ich predali Alžbete, vdove po kancelárovi grófa Erdödyho. Dedičkou jej majetkov sa potom stala jej neter Alžbeta Mayerová, vydatá za grófa Jakuba Mels-Coloreda, ktorá ich vymenila v roku 1868 s Augustom, Karolom a Alexandrom Stummerom.

img

1868 - 1945

Stummerovci ho získali za 500-tisíc zlatých guldenov a oba domy vo Viedni. Do vlastníctva tak dostali nielen prekrásny kaštieľ, ale aj 3 800 hektárov polí, pasienkov a 7 800 hektárov lesa v obciach patriacich k panstvu. Práve Stummerovci boli poslednými majiteľmi, ktorí ho obývali. Kaštieľ vlastnili až do konca druhej svetovej vojny. V roku 1945 začala druhá svetová vojna zasahovať aj do rodu Stummerovcov, až nakoniec z Tovarník navždy odišli. Práve na konci vojny kaštieľ vyrabovali. Vina sa hádzala na sovietsku armádu, ale niektorí pamätníci tvrdia, že sa na tom podieľalo aj miestne obyvateľstvo. Z pôvodného majetku zostal iba vzácny luster, ktorý je dnes v Bojnickom zámku.

img

24. apríla 1945

24. apríla 1945 zachvátil kaštieľ mohutný požiar. Zničil strešnú konštrukciu a menšiu časť stropov prvého poschodia, avšak čo bolo šťastím, murované časti a podstatná časť technického vybavenia zostala nedotknutá.

img

1949 - 1989

Po odchode Stummerovcov patril kaštieľ pod správu Fondu štátnych majetkov. Po vyhorení boli rekonštruované najskôr stropy. 5. apríla 1949 objekt prešiel pod správu Miestneho národného výboru Tovarníky a v ten istý rok pod Komunálny podnik Tovarníky. V roku 1951 MNV Tovarníky v súčinnosti s odborníkmi rozhodol, že objekt kaštieľa sa dá zrekonštruovať do pôvodného stavu pred vyhorením. Lenže zostalo iba pri sľuboch. Namiesto rekonštrukcie došlo v rokoch 1952 – 1953 k rozobratiu časti kaštieľa pre stavbu JRD Ludanice a JRD Tovarníky. Súhlas na to poskytol Okresný národný výbor v Topoľčanoch. Dňa 3. 12. 1970 iniciatívou Slovenského pamiatkového ústavu, so strediskom v Bratislave, bola vypracovaná správa, doplnená o návrh rámcového lokalitného programu ako i návrh nutných
opatrení pre zahájenie realizačných prác. Tie trvali veľmi dlho a neboli ukončené ani v roku 1989.

img

1996

V roku 1996 ho odkúpila súkromná firma. Luxusný kaštieľ sa síce nepodarilo úplne zrekonštruovať, ale súčasný vlastník sa o to chce pokúsiť.

img

2017

Založenie OZ Kaštieľ Tovarníky

img

2018

2018 - Sprístupnenie priestorov za účelom organizácie koncertu elektrotechnickej hudby DJ Drahosh, DJ Esly a Martin Cehelský.
 

img

2019-2021

2019 - Práca na webe a sociálnych sieťach
2020 - Sprístupnenie priestorov Viedenskej sály pre svadobné a módne umelecké fotografie. 

Veríme, že rok 2021 bude úspečný a podarí sa nám získať nielen financie na chod OZ ale aj na rekonštrukciu strechy a ľavého krídla kaštieľa. 

img

2022

Postupná rekonštrukcia strechy, projekt Obnova Kaštieľa Stummerovcov - etapa 01 spolufinancovvaná z dotácie od Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky

Kontaktujte nás

Kontakt

Kaštieľ tovarníky

E-mail:info@kastieltovarniky.sk

GPS:28°12’ 13.60’’ N 1°10’ 1.10’’ E

Fakturačné údaje

IČO:51024438

DIČ:

Bankové spojenie:SK5609000000005176221926

Kontaktný formulár