Naše združenie

Občianske združenie Kaštieľ Tovarníky

Nová tvár dominanty

Snahou OZ Kaštieľ Tovarníky, ktoré bolo založené v roku 2017, je obnoviť historickú budovu kaštieľa a jej vonkajšie a vnútorné priestory zrenovovať do použiteľného stavu. V súčasnosti realizáciu rekonštrukcie kaštieľa uskutočňuje súkromná firma na vlastné náklady, čo však na jej kompletné prevedenie nepostačí. OZ Kaštieľ Tovarníky má v pláne zrenovované priestory využívať aj na kultúrne podujatia určené pre širokú verejnosť.

Dominanta obce Tovarníky, chátra niekoľko desaťročí a našou snahou je prinavrátiť jej majestátnu tvár. V spojitosti s jej obnovou predpokladáme aj nárast turistického ruchu v našom regióne, čo by mohlo predstavovať príležitosť aj pre podnikateľské subjekty v okolí.

zamok

PRISPEJTE K OBNOVE

Chcete nás podporiť?

Podporte nás (Transparentný účet Kaštieľ Tovarníky)

V prípade, že sa chete podieľať na obnove historického Kaštieľa Tovarníky, máte možnosť prispieť dobrovoľnou čiastkou na číslo účtu OZ Tovarníky. Vaše meno bude zverejnené na tejto stránke. Ďakujeme.

BANKOVÝ TRANSPARENTNÝ ÚČET

SK5609000000005176221926

Kontaktujte nás

Kontakt

Kaštieľ tovarníky

Tel.č.:+421 915 360 520

E-mail:kastieltovarniky@gmail.com

GPS:28°12’ 13.60’’ N 1°10’ 1.10’’ E

Fakturačné údaje

IČO:51024438

DIČ:

Bankové spojenie:SK5609000000005176221926

Kontaktný formulár