Založenie OZ a vízie

new

Založenie OZ

Občianske združeie Kaštieľ Tovarníky bolo založené v lete v roku 2017, víziou a cieľom zdužeia je hľadanie a získanie financií potrebných pre obnovu Kastieľa Tovarníky pomocou rôznych platform, fondov, zbierok, či organizovaním podujatí. Veríme, že sa nám podarí zrekonštruovať minimálne ľavé krídlo kaštieľa, kde sa momentálne nachádza galéria kaštieľa Tovarníky. 

 

Vízie a plány

Text pripravujeme

new

Kontaktujte nás

Kontakt

Kaštieľ tovarníky

Tel.č.:+421 915 360 520

E-mail:kastieltovarniky@gmail.com

GPS:28°12’ 13.60’’ N 1°10’ 1.10’’ E

Fakturačné údaje

IČO:51024438

DIČ:

Bankové spojenie:SK5609000000005176221926

Kontaktný formulár